Augustus 2018
week 1 maandag 27 eerste schooldag
September 2018
week 2 vrijdag 7 wereldhavendagen
  woensdag 12 stakingsdag onderwijs Zeeland en Zuid Holland
  woensdag 19 afscheid Mac
  donderdag 27 studiedag
vrijdag 28 studiedag
Oktober 2018
  maandag 22 herfstvakantie
dinsdag 23 herfstvakantie
woensdag 24 herfstvakantie
donderdag 25 herfstvakantie
vrijdag 26 herfstvakantie
November 2018
  dinsdag 6 nationaal schoolontbijt
  vrijdag 16 studiedag
December 2018
  woensdag 5 sinterklaasviering
  donderdag 20 17.30 – 18.30 uur kerstviering
vrijdag 21 studiedag
 
  maandag 24 kerstvakantie
dinsdag 25 kerstvakantie
woensdag 26 kerstvakantie
donderdag 27 kerstvakantie
vrijdag 28 kerstvakantie
maandag 31 kerstvakantie
Januari 2019
  dinsdag 1 kerstvakantie
woensdag 2 kerstvakantie
donderdag 3 kerstvakantie
vrijdag 4 kerstvakantie
  donderdag 10 studiedag
vrijdag 11 studiedag
Februari 2019
  maandag 18 start rapportweek
  maandag 25 voorjaarsvakantie
dinsdag 26 voorjaarsvakantie
woensdag 27 voorjaarsvakantie
donderdag 28 voorjaarsvakantie
Maart 2019
vrijdag 1 voorjaarsvakantie
  maandag 25 IK EET HET BETER, Expeditie Lekker in je vel voor de groepen 7
dinsdag 26 studiedag
IK EET HET BETER, Expeditie Lekker in je vel voor de groepen 7
woensdag 27 IK EET HET BETER, Expeditie Lekker in je vel voor de groepen 7
donderdag 28 IK EET HET BETER Klasselunch voor groep 8
IK EET HET BETER, Expeditie Lekker in je vel voor de groepen 7
IK EET HET BETER: project Stapel Gezond voor de groepen 5
IK EET HET BETER: project Over de Tong voor de groepen 6
vrijdag 29 IK EET HET BETER, Expeditie Lekker in je vel voor de groepen 7
April 2019
  vrijdag 12 08.30 – 12.30 Koningsspelen
  donderdag 18 08.30 – 10.00 uur paasontbijt
vrijdag 19 goede vrijdag (vrij)
  maandag 22 meivakantie
dinsdag 23 meivakantie
woensdag 24 meivakantie
donderdag 25 meivakantie
vrijdag 26 meivakantie
  maandag 29 meivakantie
dinsdag 30 meivakantie
Mei 2019
  woensdag 1 meivakantie
donderdag 2 meivakantie
vrijdag 3 meivakantie
  dinsdag 28 schoolreisje
woensdag 29 school start om 09.30 uur
donderdag 30 hemelvaart (vrij)
vrijdag 31 extra vrij i.v.m. hemelvaart
Juni 2019
week 36 maandag 10 Pinksteren (vrij)
vrijdag 14 studiedag
week 40 maandag 8 start rapportweek
  dinsdag 16 afscheid groep 8
donderdag 18 studiedag
vrijdag 19 studiedag
September 2019
week 1 maandag 2 start schooljaar 2019 – 2020