Het is steeds normaler geworden dat leerlingen al op jonge leeftijd worden opgevangen door professionele externe instanties zodat ouders tijd hebben voor eigen activiteiten. Landelijk zien we het ontstaan van Kind Centra (KC). Een Kind Centrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, zich te ontwikkelen en om elkaar te ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. Deze omgeving biedt een totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling. Het Kind Centrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen met een minimum en maximum aantal lesuren per schooljaar.

Ook stichting BOOR heeft besloten de mogelijkheden van zo’n Kind Centrum te onderzoeken. In de komende jaren worden de contouren geschetst voor het nieuwe Kind Centrum IJsselmonde met als doel dat centrum in augustus 2021 te openen. Kind Centrum IJsselmonde wordt voor wat betreft het onderwijs gevormd door drie (BOOR) scholen: de Kubus, de Groene Palm (twee reguliere openbare scholen) en SBO van Heuven Goedhart. De opvang van jonge kinderen wordt gedaan door PEUTER & CO en de opvang door MUNDO.

Coördinator en toekomstig directeur van het Kind Centrum is Lieke Thomassen. Onder haar leiding wordt samen met ons de rol van het SBO binnen het Kind Centrum onderzocht en uitgewerkt.

De nieuwe locatie is bekend. Op de Heindijk staat nu nog het hoofdgebouw van de Kubus. Dat gebouw gaat tegen de grond waarna er een nieuwe school wordt neergezet op dezelfde plek.