Directeur
Saskia Spierings (s.spierings@boorrotterdam.nl)
Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Intern begeleider 3-4 en 4-5 en gedragsspecialist
Cindy Niesveld (c.niesveld@boorrotterdam.nl): werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag
Intern begeleider 5-6, 6-7 a, 6-7 b en 7-8
Melissa Otten (m.otten@boorrotterdam.nl)
Werkzaam op maandag, woensdag en donderdag

Leerkrachten
Groep 3/4
Damiët Verbeek (d.verbeek@boorrotterdam.nl): werkzaam op maandag
Karin van der Ploeg (k.vanderploeg@boorrotterdam.nl): werkzaam op dinsdag t/m vrijdag

Groep 4/5
Angelique Smits Schouten (a.smitsschouten@boorrotterdam.nl): werkzaam van maandag t/m vrijdag

Groep 5/6
Deborah Winkels (d.winkels@boorrotterdam.nl ): werkzaam van maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Melissa Otten (m.otten@boorrotterdam.nl): werkzaam op donderdag

Groep 6/7
Charelle v.d. Hoeven (c.vanderhoeven@boorrotterdam.nl): werkzaam van maandag t/m donderdag
Damiët Verbeek (d.verbeek@boorrotterdam.nl): werkzaam op vrijdag

Groep 6/7
Marjolein van Elzakker (m.vanelzakker@boorrotterdam.nl) :werkzaam van maandag t/m vrijdag

Groep 7/8
Sefalta Thakoerdin (s.thakoerdin@boorrotterdam.nl): werkzaam van maandag t/m vrijdag

Bewegingsonderwijs
Aivi Amanatkhan (a.amanatkhan@boorrotterdam.nl) :werkzaam op donderdag- en vrijdagmorgen

Leraar ondersteuner
Charita Bhoelai (c.bhoelai@boorrotterdam.nl): werkzaam van maandag t/m vrijdag

Administratie
Lucia Jhinkoe (l.jinkhoe@boorrotterdam.nl): werkzaam op donderdag en vrijdag
Yolanda van der Kuyp (y.vanderkuyp@boorrotterdam.nl): werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 07.15 – 12.00 uur en op woensdag van 07.30 – 09.00 uur.

Conciërge
Henk van den Burg: werkzaam van maandag t/m vrijdag van 07.15 tot 14.00 uur

School Maatschappelijk Werk 
Ingrid Dielhof (ingrid.dielhof@meerotterdam.nl ): werkzaam op dinsdag

Ouderconsulente
Sonya Dhoenmoen (medewerkerob@boorrotterdam.nl): werkzaam op woensdag (8.30-12.30) en donderdag (8.30 tot 11.00)

Schoolcontactpersoon PPO Rotterdam
Ingrid van Dongen (i.vandongen@pporotterdam.nl ): werkt op afspraak

Motorische remedial teaching Cure Plus
Sandra de Vetter: bereikbaar op 010-4568832: werkt op dinsdagmiddag

 

Organisatorisch ziet u veranderingen ten opzichte van vorig schooljaar. Mac Steenaart (directeur vanaf 2015) gaat op 1 oktober 2018 met pensioen. Zijn directietaken, en dus ook de eindverantwoording voor de school, worden overgenomen door Saskia Spierings.
Melissa Otten heeft vorig jaar een opleiding gevolgd voor leidinggevende maar dan in het middenmanagement. Bij afwezigheid van Saskia is zij het aanspreekpunt namens de directie.
De IB-taken zijn weer gesplitst. Cindy Niesveld richt zich op deze taken voor de onderbouw (groepen 3-4 en 4-5) en Melissa op de groepen 5-6, 6-7 a, 6-7 b en 7-8.
Angelique Smits Schouten, Marjolein van Elzakker, Damiët Verbeek en Aivi Amanathkan starten voor de eerste keer bij ons.