Jaarlijks worden ruim 119.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. Huiselijk geweld en kindermishandeling tast de kern van een kind aan: vertrouwen in zichzelf en het gevoel van veiligheid in de wereld. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen een leven lang zijn.

Vanaf 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling een feit. Met het scheppen van een wettelijk kader conformeert ook SBO van Heuven Goedhart zich aan de daaruit voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden. Cindy Niesveld heeft de taak van aandachtsfunctionaris bij ons op school.

In onderstaand protocol gaan wij in op algemene zaken rondom de Meldcode en vertellen wij hoe wij dat vertaald hebben naar onze eigen situatie. De Meldcode is aangemeld bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/Huiselijk Geweld en heeft daar onderstaande goedkeuring voor ontvangen.

Protocol Meldcode Rotterdam 06032017