Om organisatorische redenen is de rapportweek die gepland stond voor januari 2018 verschoven naar de week van 19 t/m 23 februari 2018.

 

Zoals in de vorige Nieuwsbrief gemeld, hebben wij onverwacht te maken met een tekort aan personeel. Samen met het bestuur is gezocht naar een oplossing maar die is (nog) niet gevonden. Dat betekent dat we in de periode tot aan de kerst groepen naar huis moeten sturen, simpelweg omdat er geen bemensing voor de groep is. Het gaat om een tekort in groep 6/7 (op vrijdag) en in groep 7/8 (dinsdag en woensdag).
We hebben vorige week de groep zonder leerkracht te verdelen over de andere groepen maar dat bleek erg onrustig. Onrustig voor de kinderen zelf (er wordt te weinig geleerd), onrustig voor de groep waar de kinderen die dag werken en veel voorbereidingstijd voor de leerkracht om alle kinderen individuele programma’s mee te geven. Om de pijn te verdelen, hebben we daarom besloten om op groep 3 na alle andere groepen tot kerst twee keer een dag naar huis te sturen. De leerkracht van de naar huis gestuurde groep staat dan voor groep 6/7 of groep 7/8. Ik ben blij en trots dat mijn team daartoe bereid is. Het is hoe dan ook een taakverzwaring voor hen maar zij doen het om de lessen voor alle kinderen toch zo goed mogelijk door te laten gaan. Klasse!

Hieronder volgt het rooster. Voor morgen hadden we een oplossing voor groep 7/8 waar juf Cindy voor zou staan. Helaas belt zij net af omdat zij zelf met een ziek kind thuis zit. Dat betekent dat ik op deze hele korte termijn direct aan groep 7/8 aan moet geven dat zij ook morgen al een extra vrije dag hebben. Verder ziet het rooster met de afwijkende bezetting tot aan de kerst er als volgt uit:

woensdag 29 november: groep 7/8 is vrij
vrijdag 1 december:           groep 5/6 is vrij, juf Deborah staat voor groep 6/7

dinsdag 5 december:         juf Cindy staat voor groep 7/8. Alle kinderen zijn ’s middags vanaf 12.30 uur vrij.
woensdag 6 december:     groep 4/5 is vrij, juf Hanneke staat voor groep 7/8
vrijdag 8 december:           juf Saskia staat voor groep 6/7

maandag 11 december:     juf Hanneke heeft verlof, juf Cindy valt in in groep 4/5
dinsdag 12 december:       nog niet ingevuld, mogelijk landelijke staking
woensdag 13 december:   groep 7/8 is vrij
vrijdag 15 december:        groep 6/7 is vrij

dinsdag 19 december:       groep 4/5 is vrij, juf Hanneke staat voor groep 7/8
woensdag 20 december: groep 5/6 is vrij, juf Deborah staat voor groep 7/8

Voor alle wisseldagen geldt: als het je niet lukt om opvang te vinden voor je zoon/dochter op een dag dat de groep extra vrij is, laat dat dan weten. Wij vangen je kind op die dag op en zorgen voor werk.

Ondertussen blijven wij zoeken naar een nieuwe leerkracht omdat juf Franka heeft besloten niet terug te keren bij ons en een terugkeer van juf Vera op korte termijn niet voor de hand ligt.