De schooltijden

De schooltijden voor het schooljaar 2018 – 2019 zijn:

08.30 – 14.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag­
08.30 – 12.30 uur op woensdag


We komen op tijd!

We beginnen om 08.30 uur. Vanaf 08.20 uur is er toezicht op het plein. De medewerkers met een groep blijven echter binnen. Dat doen ze omdat vanaf 08.20 de kinderen ook naar binnen mogen. Voorwaarde is wel dat zij in de klas iets gaan doen. De leerkracht zorgt voor werkjes. Om 08.25 uur gaat de eerste bel, dat is het moment dat de kinderen die buiten bleven ook rustig naar binnen gaan. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en verwachten wij dat alle kinderen in hun klas zijn.
Is uw zoon/dochter dan nog niet binnen dan wordt dit geregistreerd als ‘te laat komen’. De inspectie wordt strenger op dat te laat komen en verwacht van ons dat wij het aantal minuten van te laat komen registreren. Bij blijvend te-laat-komen wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

  • Voor leerlingen uit de groepen 3 en 4 die regelmatig te laat komen, volgt een gesprek van de leerkracht met de ouders.
  • Voor leerlingen in de groepen 5 en 6 geldt dat zij de minuten die ze te laat waren aan het einde van de dag inhalen. Ouders worden daarover door de administratie (Yolanda) geïnformeerd.
  • Vanaf groep 7 is de afspraak dat ‘te laat komers’ zich de volgende dag om 8.00 uur melden als voor dat te laat komen geen geoorloofde reden.


Vakanties

Herfstvakantie                22 t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie                  24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie          25 februari t/m 1 maart 2019

Meivakantie                     19 april t/m 3 mei 2019 (incl. Goede Vrijdag en Pasen)

Hemelvaart                       30 t/m 31 mei 2019

Pinksteren                        10 juni 2019

Zomervakantie                22 juli t/m 30 augustus 2019


Bijzondere momenten

Kerstdiner                       20 december 2018        17.30 – 18.30 uur

Schoolreis                       28 mei 2019

Afscheid groep 8           16 juli 2019


Studiedagen en overige vrije momenten

We blijven ons ontwikkelen en daarom worden, verspreid over het jaar, studiedagen georganiseerd waarop we scholing volgen of waarop we met elkaar actuele thema’s bespreken. Dit jaar staat bijvoorbeeld de kanjertraining weer op het programma. Dat zijn meerdaagse trainingen voor de teamleden die verplicht zijn om de Kanjerlessen te mogen geven. Tijdens de studiedagen zijn de kinderen vrij. Komend jaar staan de studiedagen en andere vrije momenten gepland op:

27 en 28 september 2018

16 november 2018

21 december 2018

10 en 11 januari 2019

26 maart 2019

29 mei 2019 (08.30 – 09.30 uur)

14 juni 2019

18 en 19 juli 2019


Contactmomenten

Inloopochtenden                          zie maandkalender op de website

Kennismakingsgesprekken         eerste twee weken van oktober 2018

Rapportgesprekken                      4 tot en met 8 februari 2019 en 8 tot en met 12 juli 2019