Leerlingen met leermoeilijkheden ontwikkelen soms een gedragsprobleem. Zij kunnen daardoor sociaal emotioneel uit evenwicht zijn. Onze leerlingen hebben daarom een grote diversiteit aan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Wij zoeken altijd naar de juiste, passende aansluiting bij die behoefte op het gebied van het leren, het gedrag, de sociaal-emotionele ontwikkeling etc.

Onze lessen hebben tot doel om de leerlingen sociaal competent te maken, zodat ze straks goed en vol zelfvertrouwen mee kunnen draaien in de maatschappij. Daarnaast volgden onze teamleden de ‘Kanjertraining’. De Kanjertraining, die bestaat uit een serie lessen met oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief), streeft de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.